Privacy Policy Vietnamese

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này công bố các quy tắc thực thi quyền riêng tư dành cho ứng dụng Octo Mini và Trang Web này. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi tôn trọng quyền giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin Cá nhân

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân hoặc thông tin có thể xác định danh tính cá nhân về người dùng ứng dụng hoặc Trang web của mình. Tuy nhiên, chúng tôi cho phép người dùng liên hệ với chúng tôi qua email. Người dùng liên hệ với chúng tôi thông qua ứng dụng hoặc Trang web này là theo ý kiến chủ quan riêng của họ. Chúng tôi cố gắng đảm bảo các biện pháp liên lạc an toàn và bảo mật nhưng chúng tôi nhắc nhở người dùng của mình rằng họ chọn thông tin nào họ muốn công khai và họ tự chịu rủi ro nếu họ làm như vậy. Tuy nhiên chúng tôi không bán, chia sẻ, hoặc công bố bất cứ thông tin cá nhân nào cho các bên thứ ba. Trong trường hợp chúng tôi nhận được email từ người dùng dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ phản hồi một lần và xóa thông tin liên lạc của đứa trẻ đó khỏi hồ sơ của mình.

Cookie và Phân tích

Trang web này sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng và Google Analytics để thu thập dữ liệu lưu lượng ẩn danh.

Các liên kết trong Ứng dụng

Các ứng dụng của chúng tôi chứa các liên kết đến chính các ứng dụng trên App Store và đến trang web Octo Mini nhằm hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm về các ứng dụng và công ty của chúng tôi. Tất cả các liên kết đó đều phải qua sự kiểm duyệt của các bậc phụ huynh.

Quảng cáo

Không hoạt động quảng cáo nào được sử dụng trong ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền, thay đổi hoặc cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật vào ngày 10 tháng Ba năm 2016.