Privacy Policy Dutch

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe de Octo Mini apps en deze website omgaan met privacy. Uw privacy is voor ons erg belangrijk en wij respecteren uw recht op het feit dat u uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wilt houden.

Persoonlijk informatie

Wij verzamelen geen enkele persoonlijke of identificeerbare informatie over de gebruikers van onze app of website. We staan de gebruikers van de apps wel toe om via e-mail contact met ons op te nemen. Gebruikers die ons contacteren via onze apps of website, doen dat uit vrij wil. We doen ons uiterste best voor een veilige en beschermde communicatie, maar we willen onze gebruikers eraan herinneren, dat ze zelf kunnen kiezen wat voor informatie ze aan ons doorgeven en dat ze dat op eigen risico doen. Wij zullen die informatie nooit aan derden verkopen, met derden delen of openbaar maken. Als wij een e-mail ontvangen van een gebruiker die jonger is dan 13 jaar, beantwoorden wij die eenmalig en verwijderen daarna de contactinformatie van dat kind uit onze bestanden.

Cookies en statistieken

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en Google Analytics om anonieme verkeersgegevens te verzamelen.

Links binnen apps

Onze apps bevatten links naar de apps zelf in de App Store en naar de Octo Mini website om de gebruikers te helpen bij het vinden van informatie over onze apps en over ons bedrijf. Deze links zitten achter een kinderslot.

Reclame

In onze apps zit geen reclame.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of te updaten, zonder enige aankondiging.

Dit privacybeleid is op 10 maart 2016 geüpdatet.